Specialist­sjuksköterske­program psykiatrisk vård

Är du intresserad av att leda och utveckla psykiatrisk vård? Söker du en specialistutbildning utformad för att möta framtidens utmaningar? Då är vårt specialistsjuksköterskeprogram i psykiatrisk vård något för dig.

Vårt program fokuserar på att utbilda specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk omvårdnad som kan leda och utveckla psykiatrisk vård. Undervisningen är utformad för att stimulera utveckling av kompetenser som krävs för den framtida yrkesutövningen såsom att utveckla förmågan att värdera och förmedla kunskap av relevans för god och säker psykiatrisk vård. Stort fokus läggs också på ledarskap och att utveckla färdigheter och förhållningsätt som främjar personcentrerad vård. Tre kurser i programmet samläses med specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning distriktssköterska vilket stimulerar kunskapsutbyte mellan olika vårdkontexter och specialistområden.

Under utbildningens två år (60 hp på halvfart) får du fördjupade kunskaper inom huvudområdet vårdvetenskap liksom stödämnena medicinsk vetenskap, samhälls- och beteendevetenskap samt det speciella profilområdet vårdetik- och livsåskådningsvetenskap.

Genom teoretiska studier och verksamhetsförlagd utbildning kommer du bland annat lära dig att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera olika komplexa psykiatriska vårdbehov och att hantera vårdetiska situationer i mötet med patienter, närstående och medarbetare. Detta ger dig kompetensen att möta de utmaningar som en specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård kan ställas inför.

Vårt specialistsjuksköterskeprogram i psykiatrisk vård vänder sig också till dig som är intresserad av vidare forskning. Det kan då vara en förberedelse för forskarstudier, och när du har skrivit ett självständigt arbete på 15 hp och är godkänd i alla kurser kan du ta ut en magisterexamen.

Undervisningen är i huvudsak nätbaserad och följer pedagogiska modellen med ett studentaktivt lärande med nätbaserat stöd. Campusbaserad undervisning, med cirka tre dagar, ingår i majoriteten av kurserna. Kunskapsinhämtningen och lärandet bygger på att du arbetar aktivt med litteratur och läraktiviteter mellan de schemalagda undervisningstillfällena.

Marie Cederschiöld högskola har utbildat specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk vård sedan 2003 – välkommen att söka du också!

Behörighetskrav

För att vara behörig ska du ha en sjuksköterskeexamen om 180 hp eller en kandidatexamen i vårdvetenskap eller omvårdnad. Du behöver också ha ett examensarbete om minst 15 hp på kandidatnivå i vårdvetenskap eller omvårdnad samt en svensk sjuksköterskelegitimation utfärdad av Socialstyrelsen.

Kurser i programmet

Specialistsjuksköterskeprogrammet i psykiatrisk vård omfattar 60 högskolepoäng och följande kurser ingår:

 • Vårdvetenskap och dess tillämpning i psykiatrisk omvårdnad 7, 5 hp
 • Psykiatriska tillstånd, behandling, habilitering och rehabilitering 7,5 hp
 • Den psykiatriska vårdens etik och värdegrund 7,5 hp
 • Vetenskapsteori och metod, 7,5 hp
 • Ledarskap i flexibla organisationer, 7,5 hp
 • Verksamhetsintegrerat lärande, 7,5 hp
 • Självständigt arbete, 15 hp alternativt
  Självständigt arbete 7,5 hp + valbar teoretisk kurs 7,5 hp

Kursen verksamhetsintegrerat lärande sker i verksamheter inom Region Stockholm och går på helfart under 5 veckor.

Programstart vecka 34, 2024. Studierna börjar med kursen Vårdvetenskap och dess tillämpning i psykiatrisk omvårdnad.

Utbildningsplan och kursplaner


Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildningFNs globala mål: Minskad ojämlikhet

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Program
Antal HP: 60
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Vårdvetenskap
Studietakt: 50%
Utbildningsstart: HT24
Ort: Nätbaserad/Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Öppen för sen ansökan tills vidare

Kontakta

Anna Hansson, programansvarig

Anders Widmark
Studierektor

För övriga frågor om utbildningen, kontakta:
Handläggarna på utbildningsstöd

När du går programmet för specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård krävs nedanstående förutsättningar för att du ska kunna studera på ett effektivt och ändamålsenligt sätt och delta vid digitala examinationer. Har du ytterligare frågor kan du alltid kontakta den som är programansvarig vid din institution.

Rätt hård- och mjukvara för dina studier

Under studierna är det viktigt att din dator lever upp till nedanstående kriterier, eftersom den då har förutsättningar att komma åt de program du behöver, till exempel vid examinationer och när du ska nyttja bibliotekets databaser. OBS! Chromebooks fungerar inte med högskolans digitala examinationsverktyg.

Datortyp som rekommenderas är bärbar dator med möjlighet att koppla in extern skärm (HDMI), inte surfplatta.

 • Internminne: Helst 8GB eller mer, men 4GB fungerar.
 • Hårddisk: Inget specifikt krav, men 128 GB eller större rekommenderas.
 • Operativsystem: Windows 10 eller senare, Mac OS 10.15 (Catalina) eller senare

Digital närvaro i utbildningen

En distansutbildning innefattar nätbaserad kommunikation där lärplattformen itslearning och e-mötessystemet Teams är naturliga delar i utbildningen. Vanligtvis genomförs nätbaserade möten, med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras via nätet. Vid direktsända föreläsningar och andra läraktiviteter ska deltagarna följa de anvisningar som ansvarig lärare ger om att till exempel ha kameran på.

Ansökan och antagning

Du ansöker via Antagning.se. Där finns även information om förkunskaper och grundläggande behörighet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 juni 2024