Specialist­sjuksköterske­program i psykiatrisk vård

ÖPPEN FÖR SEN ANMÄLAN

Är du intresserad av att leda och utveckla psykiatrisk vård? Söker du en specialistutbildning utformad för att möta framtidens utmaningar? Då är vårt specialistsjuksköterskeprogram i psykiatrisk vård något för dig.

Vår specialistutbildning fokuserar på att utbilda experter i psykiatrisk omvårdnad som kan leda och utveckla psykiatrisk omvårdnad. Undervisningen är utformad för att stimulera utveckling av kompetenser som krävs för den framtida yrkesutövningen så som att utveckla förmågan att värdera och förmedla kunskap av relevans för god och säker psykiatrisk omvårdnad. Stort fokus läggs också på ledarskap och att utveckla färdigheter och förhållningsätt som främjar personcentrerad vård.

Under utbildningens två år (60 hp på halvfart) får du fördjupade kunskaper inom huvudområdet vårdvetenskap liksom stödämnena medicinsk vetenskap, samhälls- och beteendevetenskap samt det speciella profilområdet vårdetik- och livsåskådningsvetenskap. I fokus står den vårdande relationen med patienter och närstående i olika åldrar och från olika kulturer.

Genom teoretiska kunskaper och praktiska övningar kommer du bli bättre rustad att vårda personer med komplexa psykiatriska vårdbehov och att hantera vårdetiska situationer i mötet med patienter, närstående och medarbetare.

Du kan välja att inrikta dig mot att leda och utveckla den patientnära vården och/eller mot att utveckla samverkan med det omgivande samhället. Detta är möjligt då det finns en stor valbarhet i den verksamhetsförlagda utbildningen och det självständiga arbetet. Även i de teoretiska kurserna kan du välja att fördjupa dig inom specifika områden.

Vårt specialistsjuksköterskeprogram i psykiatrisk vård vänder sig också till dig som är intresserad av vidare forskning. Det kan då vara en förberedelse för forskarstudier, och när du har skrivit ett självständigt arbete på 15 hp kan du ta ut en magisterexamen.

Undervisningen är nätbaserad och följer ett studentaktivt lärande med nätbaserat stöd. I varje kurs ingår undervisning på campus, vanligtvis omkring fem dagar.

Marie Cederschiöld högskola har utbildat specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk vård sedan 2003 – välkommen att söka du också!

Kurser i programmet

Specialistsjuksköterskeprogrammet i psykiatrisk vård omfattar 60 högskolepoäng och följande kurser ingår:

 • Vårdvetenskap och dess tillämpning i psykiatrisk omvårdnad 7, 5 hp
 • Psykiatriska tillstånd, behandling, habilitering och rehabilitering 7,5 hp
 • Den psykiatriska vårdens etik och värdegrund 7,5 hp
 • Vetenskapsteori och metod, 7,5 hp
 • Ledarskap i flexibla organisationer, 7,5 hp
 • Verksamhetsintegrerat lärande, 7,5 hp
 • Självständigt arbete, 15 hp alternativt
  Självständigt arbete 7,5 hp + valbar teoretisk kurs 7,5 hp

Kursen verksamhetsintegrerat lärande sker i verksamheter inom Region Stockholm och går på helfart under 5 veckor.

OBLIGATORISKA KURSDAGAR

Programstart 21 augusti 2023. Studierna börjar med kursen Vårdvetenskap och dess tillämpning i psykiatrisk omvårdnad.

För antagning till Specialistsjuksköterskeprogrammet i psykiatrisk vård krävs grundläggande behörighet samt särskild behörighet.

Grundläggande behörighet har den som

 1. har en examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen, eller
 2. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Undantag kan göras från kravet på en examen enligt punkt 1 ovan, om en sökande bedöms kunna uppfylla fordringarna för en sådan examen men examensbevis på grund av särskilda omständigheter inte har hunnit utfärdas.

Särskild behörighet har den som innehar kandidatexamen i vårdvetenskap, eller motsvarande utbildning, och yrkesexamen som sjuksköterska. Särskild behörighet har också den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Dessutom krävs yrkesverksamhet som legitimerad sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders tjänstgöring.

Globala mål som utbildningen berör

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildningFNs globala mål: Minskad ojämlikhet

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Program
Antal HP: 60
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Vårdvetenskap
Studietakt: 50%
Utbildningsstart: HT23
Ort: Nätbaserad/Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: 15 februari 2023
Sista ansökningsdag: Öppen för sen anmälan till och med 31 juli
Ansök

Viktiga datum

31 juli
Öppen för sen anmälan Gå till sida

Frågor om programmet?

Kontakta Pernilla Omerov, programansvarig

Anders Widmark
Studierektor

Övriga frågor, kontakta
Handläggarna på utbildningsstöd

Ansökan och antagning

Du ansöker via Antagning.se. Där finns även information om förkunskaper och grundläggande behörighet

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 september 2023