Specialistsjuksköterska inriktning distriktssköterska

Distriktssköterskor har en viktig roll i primärvården idag och kommer få en ännu mer avgörande roll i framtiden. Som distriktssköterska arbetar du med människor i alla åldrar och hälsotillstånd. Arbetet är självständigt, varierande och omfattar allt från barnhälsovård och elevhälsa till hemsjukvård och distriktssköterskemottagningar i primärvården.

Distriktssköterskor bedriver omvårdad på avancerad nivå med en unik bredd som omfattar såväl egna mottagningar och patientutbildning som bedömningar och vårdåtgärder, samt förskrivning av läkemedel och hjälpmedel för en rad tillstånd. Det ingår att arbeta förebyggande men också att stödja dem som redan har en långvarig sjukdom att leva ett gott liv. Målet är att utbilda distriktssköterskor som är väl förberedda för framtidens primärvård.

Specialistutbildningen med inriktning distriktssköterska omfattar 75 högskolepoäng, bedrivs som deltidsstudier och ges i stora delar på distans. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår med fokus på barn och ungdomar, samt på vuxna och äldre. Utbildningen ger dig kompetens att som specialistsjuksköterska självständigt bedriva vård inom primärvård och omfattar förebyggande arbete och hälsofrämjande aspekter samt kunskaper att möta personer med långvariga sjukdomstillstånd på individ- och samhällsnivå. Ett särskilt fokus kommer att ligga på vård och lärande vid långvarig ohälsa för personer i alla åldrar inom primärvård.

Fokus på innehållet är primärvård som utgör basen för hälso-och sjukvården i Sverige där distriktssköterskan har en nyckelfunktion och möter personer i alla åldrar. Utbildningen innebär självstyrt lärande som ska ge distriktssköterskan avancerade kunskaper som kan användas inom barnhälsovård och elevhälsa, men även hemsjukvård samt på olika specialistsjuksköterskemottagningar i primärvården, men även inom kommunal hälso- och sjukvård. Det ingår förskrivningsrätt och sjukdomslära i programmet samt utprovning av hjälpmedel och förbrukningsartiklar. Programmets huvudområde är vårdvetenskap. Studierna ger dig som specialistsjuksköterska goda förutsättningar att möta dagens och morgondagens vårdbehov inom primärvård.

KURSER I PROGRAMMET

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning distriktssköterska omfattar 75 högskolepoäng och följande kurser ingår:

  • Barnhälsovård och elevhälsa, 7, 5 hp
  • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) barn-hälsovård och elevhälsa 7,5 hp
  • Etik inriktning primärvård, 7,5 hp
  • Vetenskapsteori och metod, 7,5 hp
  • Hälsopedagogik och vård vid långvarig ohälsa och sjukdom, 7,5 hp
  • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), primärvård, 7,5 hp
  • Självständigt arbete, 15 hp
  • Farmakologi och sjukdomslära med riktad förskrivningsrätt, 15hp

Kurserna verksamhetsförlagd utbildning sker i verksamheter inom Region Stockholm och går på helfart under 5 veckor (32 timmar/vecka). Det kan finnas möjlighet för dig som bor i en annan region att ordna och beställa egen VFU-placering i din hemort.

programstart och obligatoriska kursdagar

Programstart är 25 augusti 2022. Campusförlagda kursdagar, cirka 3 träffar/termin.

BEHÖRIGHET/FÖRKUNSKAPSKRAV

Grundläggande behörighet har den som
1. har en examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen, eller
2. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Undantag kan göras från kravet på en examen enligt punkt 1 ovan, om en sökande bedöms kunna uppfylla fordringarna för en sådan examen men examensbevis på grund av särskilda omständigheter inte har hunnit utfärdas.

Särskild behörighet
Särskild behörighet har den som innehar kandidatexamen i vårdvetenskap, eller motsvarande utbildning, och yrkesexamen som sjuksköterska.

Särskild behörighet har också den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Dessutom krävs yrkesverksamhet som legitimerad sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders tjänstgöring.

Globala mål som utbildningen berör

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildningFNs globala mål: Minskad ojämlikhet

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Program
Antal HP: 75
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Vårdvetenskap
Studietakt: 50%
Utbildningsstart: HT23
Ort: Distans med enstaka träffar
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: 15 februari 2023
Sista ansökningsdag: 15 mars 2023
Ansök

Viktiga datum

15 mars
Sista ansökningsdag för höstterminen

Kontakt

Programansvarig Elisabeth Bos Sparén

Övriga frågor, kontakta
Handläggarna på utbildningsstöd

Ansökan och antagning

Du ansöker via Antagning.se. Där finns även information om förkunskaper och grundläggande behörighet

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 september 2022