Specialistsjuk­sköterskeprogram
Sen anmälan till hösten 2023

bild

På Marie Cederschiöld högskola erbjuder vi specialistsjuksköterske­program med inriktningarna psykiatrisk vård, palliativ vård samt distriktssköterska.

Samtliga utbildningar är öppna för sen anmälan till hösten 2023.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 mars 2023