Fristående kurser i vårdvetenskap

Våra fristående kurser riktar sig till dig med sjuksköterskeutbildning eller annan motsvarande vårdutbildning. Innehållet i kurserna består bland annat av kunskaper och färdigheter i ledarskap, handledning, etik och vetenskapliga metoder.

Kursen: Handledarutbildning – Handledning i verksamhetsförlagd utbildning vänder sig till dig som är yrkesverksam och ska utveckla din handledarkompetens eller vill bli handledare för studenter under verksamhetsförlagd utbildning inom vårdområdet.

Under kursen ges en introduktion till pedagogik, pedagogiska begrepp och kunskapsformer relaterat till handledning. Du kommer vidare lära dig om lärandeprocessen och dess betydelse för handledning, handledningsfunktionen samt handledningsprocessen utifrån den egna yrkesfunktionen. I kursen behandlas även handledningssamtalets betydelse, aktuella stykdokument för utbildning och verksamhetsförlagd utbildning, bedömning av studentprestationer, etiska aspekter och mångfaldperspektiv i relation till handledningssituationer.

Undervisningen sker i huvudsak på distans med introduktion och avslutning på Campus. Introducerande föreläsningar ges. Studieuppgifter och seminariediskussioner sker med hjälp av nätbaserat stöd. Lärandet i handledarkursen består av att du delar med dig av dina erfarenheter och diskuterar litteratur och forskning med övriga i kursen. Kursen ges på halvfart.

Behörighet och urval

För antagning till fristående kurser på avancerad nivå krävs grundläggande behörighet samt särskild behörighet. Vid många sökande till kursen sker urval efter datum för ansökan, dvs först till kvarn.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet enligt gällande högskoleförordning.

Särskild behörighet

Särskild behörighet har den som innehar en sjuksköterskeexamen 180 hp med kandidatexamen eller att den sökande har professionskunskap inom vårdområdet som inbegriper en kandidatexamen inom vårdvetenskap eller motsvarande.

Obligatoriska kursdagar

Kursstart den 10 november 2023. Campusdagar 8 december 2023 och 12 januari 2024 kl 9-16. Första kursveckan är det självstudier.

Första ansökningsdag:
Sista ansökningsdag:  15 oktober 2023

Ansökan mailar du till utbildningsstod@mchs.se.  Ansökningsblanketten hittar du till höger på sidan.

Mer information om kursen och dess innehåll:

Kursansvarig Lilian Pohlkamp

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildning

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Fristående kurs
Antal HP: 7,5
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Vårdvetenskap
Ort: Stockholm
Språk: Svenska och engelska

Kontakt

Information om de fristående kurserna lämnas av studierektor Malin Olsson

Se även information om särskilda kontaktpersoner under vissa av utbildningarna.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 maj 2023