Masterprogram i socialt arbete med fördjupningsområdet det civila samhället

Programmet är relevant både för dig som yrkesarbetar inom eller samverkar med civilsamhällets organisationer och för dig som är intresserad av en framtid inom civilsamhällesforskningen. Genom masterprogrammet får du möjlighet att ta del av den senaste forskningen inom civilsamhällesforskningen och genomgå forskningsförberedande kurser i vetenskapliga metoder och teorier i socialt arbete.

Masterprogrammet inleds med introduktionskursen; Perspektiv på det sociala arbetets historia och samtida utmaningar (7,5 hp)*. Programmet omfattar valbara kurser om vardera 7,5 hp som behandlar det svenska civilsamhällets historia, omfattning och struktur samt dess socialpolitiska ställning. Vidare kurser som behandlar organisationsteori, ideella organisationers särdrag samt ledning och utveckling av organisationer, med särskilt intresse för civilsamhällets organisationer. Utöver ämnesinriktade kurser innehåller programmet forskningsförberedande kurser i teori och vetenskapliga metoder (15 hp)* samt avslutas med ett självständigt examensarbete (30 hp).

Studierna bedrivs på helfart och undervisningen sker av forskarutbildade lärare som är verksamma inom civilsamhällesforskningen genom föreläsningar, seminarier, grupparbeten, individuella reflektionsövningar och handledning i en kombination av distansundervisning och campusförlagda träffar.

BEHÖRIGHET/FÖRKUNSKAPSKRAV

För att bli antagen till Masterprogram i socialt arbete med fördjupningsområdet det civila samhället krävs en socionomexamen eller kandidatexamen från högskola (180 hp) varav minst 90 hp i socialt arbete eller motsvarande.

VetenskapsOmråde

Masterprogrammets huvudområde och ämne är socialt arbete.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildningFNs globala mål: JämställdhetFNs globala mål: Hållbara städer och samhällenFNs globala mål: Hållbar konsumtion och produktion

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Program
Antal HP: 120
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: Helfart
Utbildningsstart: Ej beslutat
Ort: Stockholm
Språk: Svenska

Viktiga datum

15 okt
Sista ansökningsdag för start vårterminen 2023

Kontakt

För mer information om utbildningen kontakta ansvarig för utbildning på avancerad nivå
Martin Börjeson eller handläggarna på 
utbildningsstöd

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 januari 2023