Nationell intensivkurs i vård, omsorg och bemötande

Inom vården och omsorgen har det under covid-19-pandemin många gånger varit svårt att få tag på personal. Därför har Socialstyrelsen tillsammans med Marie Cederschiöld högskola tagit fram ett introduktionspaket som främst riktar sig till ny personal inom socialtjänst och kommunalt finansierad hälso- och sjukvård i såväl kommunala som privata verksamheter. Paketet är framtaget för att stötta såväl kommunala som privata arbetsgivare under covid-19 pandemin. Det ger ny personal som kommer in i verksamheterna baskunskap för att arbeta inom äldre- och funktionshindersomsorg. Introduktionspaketet består av en utbildning i två delar där Socialstyrelsen tagit fram del ett och Marie Cederschiöld högskola har tagit fram del två.

Fakta om Socialstyrelsens introduktionspaket

  • Paketet består av två delar som båda är kostnadsfria för deltagarna och tillgängliga för alla.
  • Efter varje genomgången del får deltagaren ett intyg som kan uppvisas för arbetsgivare.
  • Introduktionspaketet tar ca fyra dagar att genomföra i sin helhet. Rekommendationen är att gå igenom delarna vid olika tillfällen och att börja med del ett.

Del 1: Introduktion till arbete inom vård och omsorg

Läs mer om del 1 på Socialstyrelsens hemsida.

Tryck här för att komma till Del 1: Introduktion till arbete inom vård och omsorg (länken öppnas i nytt fönster)

Del 2: Nationell intensivkurs i vård, omsorg och bemötande

Del två består av en webbaserad kurs från Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Kursen är indelad i tre olika moduler med ett tema för varje modul.

  • Modul 1 handlar om lagstiftning, basal vårdhygien, ergonomi och patientsäkerhet. Detta är grundläggande kunskaper som rör ansvar och säkerhet både för de som arbetar i vård och omsorg samt de personer man kommer att möta.
  • Modul 2 handlar om vanliga sjukdomar hos personer inom vård och omsorg. Fokus är på grundläggande kunskap och praktiska tips för vad man ska tänka på vid vård av personer med behov av hjälp.
  • Modul 3 handlar om etik, bemötande, kommunikation och vård i livets slut. Dessa områden är ofta det som avgör om en person tycker att man fått god vård eller inte.

Varje modul avslutas med ett kunskapstest. Kunskapstesten består av flervalsfrågor, patientfall och egen skriven reflektion på 300–400 ord. Det kommer finnas möjlighet att dela reflektioner och att ställa frågor via en lärarbemannad chattfunktion under bestämda tider varje vecka.

Utbildningsmaterialet är i form av inspelade föreläsningar, texter att läsa, reflektionsfrågor samt en uppgift per modul. Det finns också tips med länkar där deltagarna kan fördjupa sitt lärande ytterligare

Vill du veta mer om innehållet innan du anmäler dig? Se introduktionsvideo här.

Då kursen är digital kan du själv välja att göra momenten när det passar dig. Om du studerar på heltid klarar du av kursen på ungefär tre dagar.

Du har tillgång till kursen via dina inloggningsuppgifter i 6 månader efter din anmälan och kan även efter avslutad kurs gå tillbaka till kursmaterialet om du vill repetera något.


Anmäl dig via formuläret nedan. Vi kommer inom två timmar att skicka inloggningsuppgifter till kursen åt dig via den mejladress du uppgett. Håll även utkik i din skräppostmapp.

Jag är nyfiken och vill veta mer om delkurs 2 innan jag anmäler mig.
- Här kan du se hur det ser ut när du loggat in på kursen: länk till film.

Kostar kursen något?
- Kursen är kostnadsfri.

Hur lång tid har jag på mig att genomföra utbildningen från det att jag har anmält mig och fått inloggningsuppgifter?
- Kursen bör helst genomföras på cirka 3 dagar. Du har tillgång till kursen via dina inloggningsuppgifter i 6 månader efter din anmälan och kan även efter avslutad kurs gå tillbaka till kursmaterialet om du vill repetera något.

Är jag garanterad ett arbete efter att ha genomfört utbildningen?
- Efter genomförd utbildning gör du dig tillgänglig för arbete inom vården.

Hur och när får jag intyg på att jag har klarat kursen?
- Efter du har klarat av alla moment i kursen kommer vi inom ett dygn att maila ett intyg som du själv kan skriva ut. Arbetsgivare kan verifiera ditt intyg via en länk som kommer finnas på intyget.

Behöver jag några särskilda förkunskaper för att klara kursen?
- Nej, du behöver inga särskilda förkunskaper för att gå kursen.

anmälan till kursen

Gör din anmälan nedan. Vi kommer skicka inloggningsuppgifter till kursen inom cirka 10 minuter. Vid hög belastning kan det bli fördröjning med ett par timmar. Glöm inte hålla utkik även i din skräppostmapp.

  • Har du anmält dig men inte hört något från oss? Vi strävar efter att skicka dina inloggningsuppgifter inom 10 minuter, men beroende på belastning kan det dröja ett par timmar. Kontrollera att mailet inte ligger i skräppostmappen innan du kontakta oss via intensivkurs@esh.se.
  • Problem att logga in på kursen? Se vår supportsida här.
Ange ditt förnamn
Ange ditt förnamn

Ange ditt efternamn * (obligatorisk)
Ange ditt efternamn


Viktigt att du anger korrekt personnummer då det behövs för ditt intyg!
Ange din e-postadress * (obligatorisk)
Ange din e-postadress

Ange ditt mobilnummer
Ange ditt mobilnummer

Vilken är din högsta avslutade utbildning? * (obligatorisk)
Vilken är din högsta avslutade utbildning?Vilket av följande stämmer in på din arbetssituation? * (obligatorisk)
Vilket av följande stämmer in på din arbetssituation?


Vilka områden har du för avsikt att arbeta inom efter avslutad kurs (du kan välja fler alternativ) * (obligatorisk)
Vilka områden har du för avsikt att arbeta inom efter avslutad kurs (du kan välja fler alternativ)
Kontakt

Introduktionspaketet är framtaget mot bakgrund av rådande situation med covid-19 som under en period kan innebära stora behov av ny personal inom äldre- och funktionshindersomsorgen. Materialet uppfyller inte de rekommendationer som Socialstyrelsen har om kompetens hos personal inom området.

Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2014:2 (Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning) och 2011:12 (Grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre) har tagits fram som rekommendationer för ett normalläge.

Så snart möjlighet ges efter rådande situation på grund av pandemin bör personalen komplettera sin kompetens i enlighet med de allmänna råden.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 augusti 2022