Existentiella aspekter, brytpunktssamtal och andra samtal vid palliativ vård

Projektet syftar till att studera hur brytpunktssamtal planeras, genomförs och upplevs. Vidare vilka andra samtal som personal har om existentiella aspekter vid palliativ vård inom såväl specialiserad palliativ vård som akutsjukvård och äldreomsorg. Här är Carina Lundh Hagelin projektansvarig för delprojekt om vilka samtal sjuksköterskor har inom palliativ vård.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: JämställdhetFNs globala mål: Minskad ojämlikhet

Om projektet:

Kontaktperson:
Projektgrupp/medarbetare:
Tidsperiod: 2019 - pågående
Forskningsområde: Vårdvetenskap
Projektstatus: Pågående
Finansiär: Karolinska Institutet och Stockholms Sjukhem

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 juni 2022