Splittrad barnrätt – konsekvenser av motstridiga regler om barns försörjning

Detta tvärvetenskapliga projekt tar avstamp i hur frågor om barns underhåll relaterar till olika, ibland motstridiga, mål för den svenska familjepolitiken, såsom jämställdhetsmål, lika rättigheter och skyldigheter för mammor och pappor, mål om att värna grundläggande välfärd för alla barnfamiljer.

Det finns uppenbara könsaspekter av hur ansvar för barn efter en separation fördelas. Dessa kan osynliggöras av den könsneutrala familjepolitiken. Antagande om samverkan mellan föräldrar och statligt tillbakadragande från familjerättsliga frågor riskerar att drabba redan utsatta grupper av ensamstående föräldrar. Dessa frågor analyseras utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv.

Genom en rättsvetenskaplig analys utforskas komplexiteten i lagstiftningen och den särskilda utmaning som ligger i splittring av underhållsfrågor i en offentlig och civilrättslig del, vilket försvårar samordning och samsyn.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: Ingen fattigdomFNs globala mål: JämställdhetFNs globala mål: Minskad ojämlikhet

Om projektet:

Kontaktperson:
Projektgrupp/medarbetare:
  • Ann-Zofie Duvander, professor och Johanna Finnström, forskarstuderande, Stockholms universitet
Tidsperiod: 2020-2022
Forskningsområde: Socialt arbete
Projektstatus: Pågående
Finansiär: Forte medsökande

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 december 2021