Kommunala riktlinjer för

LSS-insatser

Detta projekt studerar kommunala riktlinjer för LSS-insatser. Projektet är viktigt då det ytterst belyser vad kommuner anser vara ett tillräckligt stöd för ett gott liv för personer med funktionsnedsättning.

I projektets första del har det genomförts en uppföljning av rapporten ”Riktlinjer – till hjälp eller stjälp?” (Länsstyrelserna, 2007). Syftet var att undersöka eventuella förändringar över tid i antal kommuner med riktlinjer och antal begränsningar per insats. Bland annat visar det sig att antalet kommuner med riktlinjer för bedömning av LSS-insatser har ökat över tid.


I projektet kommer vi att studera och analysera kommunala riktlinjer för LSS-insatser ytterligare.

Den andra delen angriper frågan om varför kommunerna har riktlinjer för LSS-insatser. I projektets första rapport framkommer att förekomsten av riktlinjer eller typ och antal av begränsningar inte hänger ihop med storlek på kommun eller grad av brukarinflytande. I denna del kommer vi att undersöka om förekomsten av riktlinjer har att göra med ismorfism, det vill säga att kommuner lånar och kopierar riktlinjer och formuleringar av varandra.

I den tredje delen kommer vi att undersöka i vilken mån och hur riktlinjerna omsätts i praktiken. Vi vet att riktlinjerna innehåller många begränsningar som är oförenliga med lagstiftningen. Men hur är det i handläggningen? Följer handläggarna riktlinjerna?

Om projektet:

Projektgrupp/medarbetare:
Tidsperiod: 2022-2024
Forskningsområde: Socialt arbete
Projektstatus: Pågående
Finansiär: Autism Sverige, Marie Cederschiöld högskola

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 maj 2023