Erfarenheter av att få stöd och vara företrädd av en god man

Olika former av företrädarskap berör flera grupper av människor i samhället. Syftet med det här pilotprojektet är att öka kunskapen om vilka upplevelser och erfarenheter personer har av att få stöd och vara företrädda av en god man.

Trots att det finns många människor som får stöd av en god man i sin vardag, så finns det få studier som undersöker personers egna erfarenheter och upplevelser av att bli företrädda av en god man. I den här pilotstudien intervjuar vi vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning om deras erfarenheter av att få stöd och vara företrädda av god man. Pilotstudien ska ligga till grund för ett större forskningsprojekt där flera målgruppers erfarenheter av företrädarskap i olika former ska undersökas.

I pilotstudien har vi ett särskilt fokus på följande frågor:

  • Hur beskriver och upplever intervjupersonen den gode mannens uppdrag och roll?
  • Vilket stöd får intervjupersonen av den gode mannen?
  • Hur beskriver intervjupersonen relationen med den gode mannen?

Om projektet:

Kontaktperson:
Projektgrupp/medarbetare:
Tidsperiod: 2021-2022
Forskningsområde: Socialt arbete
Projektstatus: Pågående
Finansiär: Marie Cederschiöld högskola

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 februari 2023