Covid-19 – erfarenheter bland personer med intellektuell funktionsnedsättning

Coronapandemin påverkar alla men vissa grupper mer än andra. Personer med intellektuell funktionsnedsättning är en särskilt utsatt grupp av flera anledningar. De har ofta, till följd av funktionsnedsättningen, svårt att förstå abstrakta fenomen, som ett osynligt virus, samtidigt som de är beroende av stöd av andra i sin vardag, och därmed har många personer omkring sig. Dessutom tillhör många någon eller flera av riskgrupperna till följd av kombinationer av funktionsnedsättningar och sjukdomar.

De restriktioner avseende social distansering mm som gäller för att minska smittspridning av Covid- 19 har inneburit begränsningar i vardagslivet för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Som exempel har stängning av daglig verksamhet, dvs den sysselsättning många har, och inställda fritidsaktiviteter medfört betydande inskränkningar i aktiviteter och sociala relationer, särskilt för de med måttlig eller svår intellektuell funktionsnedsättning.

I en pågående global studie (19 länder) har en anonym webbaserad enkät riktats till anhöriga till personer med intellektuell funktionsnedsättning och personal som arbetar med gruppen, företrädesvis i gruppboenden. Ersta Sköndal Bräcke ansvarar för den svenska medverkan i den globala studien. Men det saknas studier som fokuserar på de erfarenheter och upplevelser personer med intellektuell funktionsnedsättning själva har av covid-19. Eftersom de är en särskilt utsatt grupp är det angeläget att erhålla deras förstahandserfarenheter.

I denna studie är syftet att beskriva och analysera erfarenheter och upplevelser av pandemin och dess konsekvenser i vardagen via intervjuer med personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Frågeställningarna är:

  • Hur har pandemin påverkat vardagen för personer med intellektuell funktionsnedsättning enligt deras egen bedömning?
  • Vilka livsområden har påverkats mest och på vilket sätt?
  • Hur har personer med intellektuell funktionsnedsättning upplevt informationen om pandemin och de restriktioner som myndigheter meddelat?
  • Hur tycker personer med intellektuell funktionsnedsättning att de som individer, och som grupp, bemöts under pandemin?

Om projektet:

Kontaktperson:
Projektgrupp/medarbetare:
Extern projektgrupp: Projektet genomförs i samarbete med forskare på Umeå och Lunds universitet
Tidsperiod: 2021 -
Forskningsområde: Socialt arbete
Projektstatus: Pågående
Finansiär: MISA AB

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 november 2023