Att delta på lika villkor - om övergången från ung till vuxen för personer med rörelsehinder

Ingress

Innehåll

Om projektet:

Kontaktperson:
Tidsperiod: 2023-2027
Forskningsområde: Socialt arbete
Projektstatus: Pågående
Finansiär: Bidragsstiftelsen DHR, Marie Cederschiöld högskola

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 februari 2023