Projektet syftar till att utvärdera en utbildningsintervention där all personal inom Bräcke Diakoni ska genomföra en webbutbildning om palliativ vård.

Projektet utväderas före, en kort tid efter, samt cirka ett år efter utbildningsinterventionen. I projektet kommer bland annat personalens attityder, etiskt klimat, organisationens förberedelser, palliativa ombuds möjligheter och hinder, samt registreringar i svenska palliativregistret att studeras.

Ta även del av den utbildningssatsning som projekt ska utvärdera.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildning

Om projektet:

Kontaktperson:
Projektgrupp/medarbetare:
  • Titti Melin-Johansson, Marie Cederschiöld högskola; Birgitta Bisholt och Berit Seiger Cronfalk, Röda Korsets högskola,
  • Carina Lundh Hagelin
Tidsperiod: 2019 -
Forskningsområde: Palliativt forskningscentrum
Projektstatus: Pågående

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 januari 2022