The meaning of cultural, religious and existential diversity in palliative care

Detta projekt syftar till att utforska hur personer som inte är födda i Sverige upplever att kulturella och religiösa aspekter påverkar existentiella upplevelser och frågor vid palliativ vård.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: Minskad ojämlikhet

Om projektet:

Kontaktperson:
Projektgrupp/medarbetare:
Tidsperiod: 2018 -
Forskningsområde: Palliativt forskningscentrum
Projektstatus: Pågående

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 januari 2022