Sorgereaktioner hos närstående till personer som avlidit till följd av plötsligt hjärtstopp

Varje år drabbas tusentals personer av plötsligt oväntat hjärtstopp på eller utanför sjukhus. De flesta hjärtstopp utanför sjukhus sker i hemmet och bevittnas i två av tre fall av närstående. Nationellt sett är överlevnaden omkring 11 procent vid hjärtstopp utanför sjukhus och 32 procent på sjukhus. Det finns i dagsläget få studier av närståendes situation efter att en person avlidit till följd av hjärtstopp.

I projektet undersöks närståendes upplevelse av sorg, egen hälsa och erfarenheter och data samlas in med enkäter och intervjuer.

Syftet med projektet är att få ökad kunskap om närståendes erfarenheter efter att en person avlidit till följd av ett plötsligt oväntat hjärtstopp. Forskningsprojektet vänder sig till vuxna närstående (18 år eller äldre) till en person som avlidit till följd av plötsligt oväntat hjärtstopp. Även den avlidne ska ha varit 18 år eller äldre när hjärtstoppet inträffade. Målet för projektet är att i framtiden utveckla stöd till närstående utifrån de behov som upplevs efter förlusten

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnande

Om projektet:

Kontaktperson:
Projektgrupp/medarbetare:
  • Kristofer Årestedt, Linnéuniversitetet; Nina Carlsson, Linnéuniversitetet; Lena Axelsson, Sophiahemmet och Anders Bremer, Linnéuniversitetet.,
  • Anette Alvariza
Forskningsområde: Palliativt forskningscentrum
Projektstatus: Pågående

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 januari 2022