Pedagogisk innovation inom omvårdnad för palliativ vård och vård
i livets slut

Inom projekt utvecklas ett serious game (lärandespel/dataspel) där sjuksköterskestudenter kan vårda svårt sjuka och döende patienter i virtuell miljö. Virtuell undervisning i palliativ vård för sjuksköterskestudenter - Thinking and Linking, ELC (End-of-life care).

I nuläget finns bara en prototyp, men förhoppningen är att dataspelet, så småningom ska ingå som ett naturligt komplement till den traditionella undervisningen på landets sjuksköterskeprogram. Spelet innefattar tre delar, en kunskapsdel med självrättande frågor, själva spelet samt ett uppföljande seminarium med möjlighet till reflektion.

Se även nyheter här.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildning

Om projektet:

Kontaktperson:
Projektgrupp/medarbetare:
Tidsperiod: 2017 -
Forskningsområde: Palliativt forskningscentrum
Projektstatus: Pågående

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 januari 2022