Känslor och attityder att vårda svårt sjuka och döende personer

I projektet ingår studier för att utforska upplevelsen av att möta och vårda svårt sjuka och döende personer. Flera studier är genomförda kring sjuksköterskestudenter under grundutbildningen.

Delprojekt som pågår är:

  • Specialistsjuksköterskors attityder att vårda svårt sjuka och döende personer
  • Hemtjänstpersonals känslor och attityder att vårda svårt sjuka och döende personer
  • Handledares förberedelse för att möta sjuksköterskestudenter i möten med svårt sjuka och döende personer

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnande

Om projektet:

Kontaktperson:
Projektgrupp/medarbetare:
  • Maria Browall, Jönköpings Universitet; Ingela Henoch, Göteborgs Universitet; Kristina Ek, Högskolan i Skövde; Åsa Gransjön Craftman, Sophiahemmet Högskola,
  • Carina Lund Hagelin,
  • Jane Österlind,
  • Titti Melin-Johansson
Tidsperiod: 2016 -
Forskningsområde: Palliativt forskningscentrum
Projektstatus: Pågående
Finansiär: Marie Cederschiöld högskola

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 januari 2022