Förberedelse för närstående till patienter som genomgår allogen stamcellstransplantation

I detta projekt studeras närstående till patienter som genomgår allogen stamcellstransplantation. Patienterna är svårt sjuka och ca hälften överlever inte som sjukdom trots transplantation, således finns stort behov av stöd till närstående, något som dock saknas idag. Inom ramen för projektet undersöks närståendes förberedelse för att vårda samt deras behov av stöd. Utifrån de individuella förutsättningar skapas sedan stödinsatser, dvs individuella stödinterventioner som möter var och en av de närstående i de behov av stöd de har.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildning

Om projektet:

Kontaktperson:
Projektgrupp/medarbetare:
  • Jeanette Winterling,
  • med dr (Karolinska Institutet),
  • Karin Bergkvist,
  • Med dr (Sophiahemmet) och Annika Kisch,
  • med dr (Lunds Universitet).,
  • Anette Alvariza
Forskningsområde: Palliativt forskningscentrum
Projektstatus: Pågående

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 januari 2022