Filantropi och demokrati

Marie Cederschiöld högskola har etablerat ett forksningsprogram om filantropi och demokrati. I dagsläget ingår fyra delar: International Visiting Scholar Program; en serie av International Workshops on Political Economy; en serie av Public Conversations on Philathropy; samt ett Annual Philathropy Seminar.

Det övergripande syftet med programmet är att bidra till svenska och internationella samtal om filantropi, stiftelser, demokrati och jämställdhet. Det ska stärka forskning om hur – och om – filantropi, stiftelser, välgörenhetsorganisationer och ideella organisationer kan spela en demokratiserande roll i samhället. Programmet är även tänkt att komplettera Marie Cederschiöld högskolas doktorandprogram om civilsamhället och dess strategiska, långsiktiga forskningsprogram om välfärdssamhällets framtid i och utanför Sverige med fokus på teman som mångfald, inkludering och pluralism.

Det långsiktiga syftet med programmet är således att stärka och utveckla forskningen om civilsamhället vid Marie Cederschiöld högskola i allmänhet och forskningen om välgörenhet, stiftelser, välgörenhet och ideella organisationer i synnerhet.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: Ingen fattigdomFNs globala mål: Ingen hungerFNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildning

Om projektet:

Kontaktperson:
  • Lars Trägårdh
Projektgrupp/medarbetare:
Tidsperiod: 2017-2023
Forskningsområde: Centrum för civilsamhällesforskning
Projektstatus: Avslutad
Finansiär: Del av projektet finansieras med anslag från Riksbankens Jubileumsfond

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 april 2023