Svartvitt foto av Anna Ardin där hon har på sig sin rundkrage, ler lätt och tittar in i kameran.

Anna Ardin. Foto: Pierre Eriksson/Argument förlag.

Civilsamhällets roll i demokratin

Anna Ardin, doktorand vid Marie Cederschiöld högskola, intervjuas i podden Kafferast i kunskapsfabriken. Ämnet är civilsamhällets roll i demokratin.

Podden Kafferast i kunskapsfabriken produceras av samarbetsorganisationen Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH). I det här avsnittet intervjuas Anna Ardin, doktorand på Institutionen för civilsamhälle och religion vid Marie Cederschiöld högskola, om sin forskning om Civic Space och det förändrade förhållandet mellan staten och folkrörelserna.

– Det finns en dubbelhet i att staten ser civilsamhället både som en möjlighet och ett hot. Det är något jag tittar på i riksdagsmotioner. Jag går igenom riksdagsmotioner från 70-talet och framåt och ser vad de olika partiföreträdarna anser är ett hot mot demokratin. Det som nämns flest gånger är hur civilsamhället hotar demokratin. Och det kommer ju i form av extremism och terrorism på olika sätt, men också särintressen, säger Anna Ardin i podden.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 juni 2024