Möt sjuksköterskestudenten Diana Jansson

bild

Diana Jansson från Stockholm är en av Marie Cederschiöld högskolas studenter. Hon läser sjätte terminen på sjuksköterskeprogrammet och tar därmed examen våren 2022. Men hur är det att studera till sjuksköterska?

– Det är intressant och lärorikt att studera till sjuksköterska. Jag känner även att jag har utvecklats som person väldigt mycket under dessa år och ser mig mer och mer i sjuksköterskerollen.

Diana hade hört talas om Marie Cederschiöld högskola, tidigare Ersta Sköndal Bräcke högskola, genom vänner som studerade här. Deras erfarenheter om engagerade lärare och en bra högskola i stort, gjorde att hon sökte sig hit.

Vad är mest intressant med din utbildning?
– Innan jag började studera så hade jag jobbat som undersköterska på bland annat infektionsklinik, transplantation och akutmottagning och akutvårdsavdelning och har där fått se den sidan av yrket. Det som varit mest intressant är att det mesta vi har läst har jag kunnat koppla till det praktiska jag har gjort sedan tidigare.

Hur har det varit att ha verksamhetsförlagd utbildning, så kallad VFU?
– Jag har haft min verksamhetsförlagda utbildning på ett äldreboende, på en kirurgavdelning på Ersta Sjukhus, på Sjöstadsdoktorns vårdcentral och Prima Maria beroendevård. Det svåra med att vara ute på verksamhetsförlagd utbildning för mig, har varit att ändra min roll som undersköterska till sjuksköterska. Att vara "spindeln i nätet" har varit en utmaning för mig.

Diana säger att det bästa med hennes kommande yrke är att få förgylla en patients dag med något så litet som en värmande hand i ett tufft skede i livet.

Vad vill du helst jobba med efter din examen?
– Jag har tidigare jobbat som undersköterska på en förlossningsavdelning och fick då upp intresset för den födande och kvinnors rättigheter. Detta har gjort att jag vill plugga vidare till barnmorska när jag är klar. Jag har även skrivit min kandidatuppsats om sjuksköterskans kunskap i att identifiera våldsutsatta kvinnor.

Varför bör man söka sjuksköterskeprogrammet hos oss?
– Eftersom skolan är inriktad på etik så ger det en bra grund för att gå in i yrket med bra grund.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 februari 2022