Hur är det att studera till sjuksköterska?

Diana Jansson från Stockholm är en av Marie Cederschiöld högskolas sjuksköterskestudenter. Här berättar hon om hur är det att studera till sjuksköterska.

– Det är intressant och lärorikt att studera till sjuksköterska. Jag känner även att jag har utvecklats som person väldigt mycket under dessa år och ser mig mer och mer i sjuksköterskerollen.

Diana hade hört talas om Marie Cederschiöld högskola, genom vänner som studerat på skolan. Deras erfarenheter om engagerade lärare och en bra högskola i stort, gjorde att hon sökte programmet.

Vad är mest intressant med din utbildning?
– Innan jag började studera så hade jag jobbat som undersköterska, bland annat på infektionsklinik, akutmottagning och akutvårdsavdelning och har där fått se den sidan av yrket. Det som varit mest intressant är att det mesta vi läst har jag kunnat koppla till det praktiska jag gjort tidigare.

Hur har det varit att ha verksamhetsförlagd utbildning, så kallad VFU?
– Jag har haft min verksamhetsförlagda utbildning på ett äldreboende, på en kirurgavdelning på Ersta Sjukhus, på Sjöstadsdoktorns vårdcentral och Prima Maria beroendevård. Det svåra med att vara ute på verksamhetsförlagd utbildning för mig, har varit att ändra min roll som undersköterska till sjuksköterska. Att vara "spindeln i nätet" har varit en utmaning för mig.

Diana säger att det bästa med yrkesvalet är att förgylla en patients dag med något så litet som en värmande hand i ett tufft skede i livet.

Vad vill du helst jobba med efter examen?
– Jag har tidigare jobbat som undersköterska på en förlossningsavdelning och fick då upp intresset för den födande och kvinnors rättigheter. Detta har gjort att jag vill plugga vidare till barnmorska när jag är klar. Jag har även skrivit min kandidatuppsats om sjuksköterskans kunskap i att identifiera våldsutsatta kvinnor.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 februari 2023