Foto på Ali Mohammadnasehi

Ali Mohammadnasehi tog sin sjuksköterskeexamen i januari. Han är mycket nöjd med utbildningen på Marie Cederschiöld högskola. Foto: Rani Banth

Ali Mohammadnasehi tog sin sjuksköterskeexamen i januari i år och har sedan dess arbetat på den palliativa avdelningen på Ersta sjukhus. I denna intervju berättar han öppenhjärtigt om sin tid som student på Marie Cederschiöld högskola, varför han lockades av sjuksköterskeyrket och hur han upplever arbetet på den palliativa avdelningen.

Hej Ali, hur kommer det sig att du valde att studera till sjuksköterska?


- Jag har alltid tänkt att sjuksköterskeyrket inte bara är ett jobb, utan också en möjlighet att hjälpa människor, vilket jag vill göra. Många tänker kanske att sjuksköterskan endast hjälper den som är sjuk, dvs patienten, men som sjuksköterska har du ett större ansvar, tex gentemot anhöriga och andra viktiga personer i patientens närhet. Yrket är också brett och du kan jobba inom många olika områden vilket lockade mig, säger Ali.

Du tog din sjuksköterskeexamen i januari i år. Om du ser tillbaka på åren som student på Marie Cederschiöld högskola, hur skulle du beskriva studietiden?


- Intressant, fantastisk och lärorik, säger Ali. Under programmet arbetar man mycket med PBL (problembaserat lärande), ett studieupplägg som öppnar upp för intressanta samtal inom det aktuella ämnesområdet. Varje termin tilldelas studenterna en basgrupp vilket bidrar till möjligheten att lära känna medstudenterna. Grupparbeten ger erfarenheter som behövs i yrket, tex hur man bäst arbetar i ett team. Sjuksköterskeyrket kräver det, berättar Ali. Sen har vi många fina resurser här, ett bibliotek där man gärna sitter och läser länge och en fantastisk panoramautsikt. Ett annat plus är att programmet är kostnadsfritt för utländska studenter och icke EU-medborgare, berättar Ali.

Har du något favoritmoment under utbildningen? Kanske en kurs som var extra intressant?


- Jag har mest uppskattat våra praktikperioder, VFU (verksamhetsförlagd utbildning), som ger en mycket bra möjlighet att praktiskt lära sig yrket, säger Ali. Under utbildningen har man flera olika praktikperioder, vilket ger värdefull erfarenhet från olika typer av arbetsplatser tex vårdcentraler, psykiatriska avdelningar, äldreboenden, sjukhus mm.

Sedan du tog din examen i januari arbetar du som sjuksköterska på den palliativa avdelningen på Ersta sjukhus. Många tänker nog att det är tufft att möta patienter och anhöriga i livets slutskede. Kan du beskriva hur det är att arbeta på en palliativ avdelning?


- Den palliativa vården handlar om att höja livskvaliteten hos de som är svårt sjuka och befinner sig i livets slutskede, berättar Ali. Det handlar om att se människan bakom sjukdomen. Patienternas situation kan se väldigt olika ut. Fokus ligger på att göra tillvaron för patienten så bra som möjlig, utöver eventuell medicinering och liknande. Och som sagt, att se själva människan. Vi som sjuksköterskor måste bemöta patienterna och de anhöriga. Ibland kan en patient säga ”Jag är inte rädd för att dö, men jag tänker på mina närstående”. Då behöver vi finnas där, även för de anhöriga. Det kanske inte handlar om information och tröst, utan att lyssna. Att aktivt lyssna och se personen, berättar Ali.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 mars 2023