Tove Godskesen

Institutionen för vårdvetenskap

Titel: Lektor, docent - inriktning vårdetik & forskningsetik

Telefon: 070-731 70 20

E-post: tove.godskesen@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Folkungagatan 127

Forskning och undervisning

FORSKNING

Tove Godskesen är sjuksköterska, lektor och docent i vårdvetenskap med inriktning vårdetik vid MCH och imedicinsk etik vid Uppsala universitet. Hennes forskning tar sin utgångspunkt i etiska frågor med ett tydligt kliniskt perspektiv samt frågor som rör forskningens integritet.

Den röda tråden i Godskesen forskning rör etiska frågor och utmaningar i vård och forskning med särskilt fokus på etiska begrepp som sårbarhet, värdighet, integritet och autonomi.

Ett särskilt intresseområde utgör etiska frågor i klinisk läkemedelsforskning, inte minst frågor om beslutsförmåga, delaktighet, autonomi och samtyckesprocessen och hur forskning och vård kan integreras. Ett annat fokusområde är etiska frågor och utmaningar som rör vård i livets slutskede; inom intensivvården, organtransplantationsvården och i vård- och omsorgsboende, samt personer med nedsatt autonomi. Fokus ligger också på de sjuksköterskor, läkare och undersköterskor som arbetar med dessa personer.

Godskesen har också ett intresse för forskningens integritet och särskilt publiceringsetik. På senare tid har hälso- och sjukvården strävat efter att vara evidensbaserad (så kallad evidensbaserad medicin och evidensbaserad omvårdnad). Detta vilar på att forskningen bygger på bästa möjliga grund. Om resultaten istället bygger på oredlighet och fusk så kan människor komma till skada genom sämre behandling eller vård. Vetenskaplig oredlighet har också negativa konsekvenser för det akademiska meriteringssystemet. Om forskare använder sig av falska meriter, så kan detta åsidosätta andra sökande i konkurrens om tjänster och anslag. Oredlighet i forskning medför därmed en risk för sämre forskning då en bättre lämpad forskare kan få stå tillbaka för fuskaren.

UNDERVISNING

Tove undervisar främst i vårdetik, medicinsk etik och forskningsetik på sjuksköterskeutbildningen samt på specialistutbildningarna i palliativ vård, psykiatrisk vård och primärvård, samt vid forskarutbildningen vid högskolan.

Handledare för följande doktorander:
Lena Palmryd (huvudhandledare), Marie Cederschiöld högskola, Inst. för vårdvetenskap, Palliativt Forskningscentrum

Kajsa Norbäck (bihandledare), Centrum för forsknings- & bioetik, Uppsala universitet.

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Anna Klarare, Veronica Ekström, Tove Godskesen, Jeanette Westman, Elisabet Mattsson, Åsa Kneck (2024). Treatment of trauma-related conditions for people in homelessness: A scoping review
Simen A Steindal, Andréa Aparecida Gonçalves Nes, Tove Godskesen, Heidi Holmen, Anette Winger, Jane Österlind, Alfhild Dihle, Anna Klarare (2023). Advantages and Challenges of Using Telehealth for Home-Based Palliative Care: A Systematic Mixed Studies Review
Kajsa Norbäck, Anna T. Höglund, Tove Godskesen, Sara Frygner-Holm (2023). Ethical concerns when recruiting children with cancer for research: Swedish healthcare professionals’ perceptions and experiences
Tove Godskesen, Åsa Rejnö (2023). Etik i samverkan
Alexandra Beyermann, Margareta Asp, Tove Godskesen, Mirkka Söderman (2023). Nurses’ challenges when supporting the family of patients with ALS in specialized palliative home care: A qualitative study
Kajsa Norberg Wieslander, Anna T Höglund, Sara Frygner-Holm, Tove Godskesen (2023). Research ethics committee members’ perspectives on paediatric research: A qualitative interview study
Tove Godskesen, Sara Frygner Holm, Anna T. Höglund, Stefan Eriksson (2023). YouTube as a source of information on clinical trials for paediatric cancer
Bodil Holmberg, Tove Godskesen (2022). Barriers to and facilitators of ethical encounters at the end of life in a nursing home: An ethnographic study
Bodil Holmberg, Tove Godskesen (2022). Dignity in bodily care at the end of life in a nursing home: An ethnographic study
Lena Palmryd, Tove Godskesen, Åsa Rejnö (2022). Integritet vid vård i livets slutskede inom intensivvård: En kvalitativ studie från sjuksköterskors perspektiv (nr 26)
Tove Godskesen, Stefan Eriksson, Marilyn H Oermann, Sebastian Gabrielsson (2022). Predatory conferences: A systematic scoping review
Kajsa Norbäck, Anna Höglund, Tove Godskesen, Sara Frygner-Holm (2022). Recruiting children with cancer to research: A qualitative interview study exploring ethical values and challenges among Swedish health care professionals and researchers
Simen A Steindal, Andréa Aparecida Goncalves Nes, Tove E. Godskesen, Susanne Lind, Alfhild Dihle, Anette Winger, Jane Österlind, Fredrik Solvang Pettersen, Heidi Holmen, Anna Klarare (2021). Advantages and Challenges in Using Telehealth for Home-Based Palliative Care: Protocol for a Systematic Mixed Studies Review
Emma Lundin, Tove Godskesen (2021). End-of-life care for people with advanced dementia and pain: a qualitative study in Swedish nursing homes
Lena Palmryd, Åsa Rejnö, Tove Godskesen (2021). Integrity at end of life in the intensive care unit: a qualitative study of nurses' views
Mirko Ancillotti, Stefan Eriksson, Tove Godskesen, Dan I. Andersson, Jessica Nihlén Fahlquist (2020). An Effort Worth Making: a Qualitative Study of How Swedes Respond to Antibiotic Resistance
Zandra Engelbak Nielsen, Stefan Eriksson, Laurine Bente Schram Harsløf, Suzanne Petri, Gert Helgesson, Margrete Mangset, Tove Godskesen (2020). Are cancer patients better off if they participate in clinical trials?: A mixed methods study
Åsa Rejnö, Britt-Marie Ternestedt, Lennart Nordenfelt, Gunilla Silfverberg, Tove E. Godskesen (2020). Dignity at stake: Caring for persons with impaired autonomy
Tove Godskesen (2020). Inte bättre behandling i läkemedelsstudier
Simen A. Steindal, Andréa Aparecida Gonçalves Nes, Tove Godskesen, Alfhild Dihle, Susanne Lind, Anette Winger, Anna Klarare (2020). Patients’ Experiences of Telehealth in Palliative Home Care: Scoping Review
Sebastian Gabrielsson, Stefan Eriksson, Tove Godskesen (2020). Predatory nursing journals: A case study of author prevalence and characteristics
Mirko Ancillotti, Stefan Eriksson, Dan I. Andersson, Tove Godskesen, Jessica Nihlén Fahlquist, Jorien Veldwijk (2020). Preferences regarding antibiotic treatment and the role of antibiotic resistance: A discrete choice experiment
Tove E. Godskesen, Petri Suzanne, Stefan Eriksson, Arja Halkoaho, Margrete Mangset, Zandra Engelbak Nielsen (2020). The culture of hope and ethical challenges in clinical trials: A qualitative study of oncologists and haematologists’ views
William Bülow, Tove E. Godskesen, Gert Helgesson, Stefan Eriksson (2020). Why unethical papers should be retracted
Tove Godskesen, Stefan Eriksson (2019). Selektiv rapportering av kliniska prövningar
[Fulltext]
Gert Helgesson, William Bülow, Stefan Eriksson, Tove E. Godskesen (2019). Should the deceased be listed as authors?
Ulrika Skogeland, Isabelle de Monestrol, Tove E. Godskesen (2018). Experiences of Individuals Awaiting Lung Transplantation
Tove E. Godskesen (2018). God vård innebär att sällsynta sjukdomar ges resurser.
[Fulltext]
Stefan Eriksson, Tove Godskesen, Lars Andersson, Gert Helgesson (2018). How to counter undeserving authorship
Mirko Ancillotti, Stefan Eriksson, Jorien Veldwijk, Jessica Nihlén Fahlquist, Dan I Andersson, Tove Godskesen (2018). Public awareness and individual responsibility needed for judicious use of antibiotics: a qualitative study of public beliefs and perceptions.
Tove E Godskesen, Josepine Fernow, Stefan Eriksson (2018). Quality of online information about phase I clinical cancer trials in Sweden, Denmark and Norway.
Robert Spörndly, Stefan Eriksson, Tove Godskesen (2018). Representation of Ethnic Minoritites in Swedish Clinical Cancer Trials: A Qualitative Study of Physicians' Experiences
Tove Godskesen, Petri Suzanne, Stefan Eriksson, Arja Halkoaho, Margrete Mangset, Merja Pirinen, Zandra Engelbak Nielsen (2018). When Nursing Care and Clinical Trials Coincide: A Qualitative Study of the Views of Nordic Oncology and Hematology Nurses on Ethical Work Challenges
Ulrika Skogeland, Isabelle de Monestrol, Tove E. Godskesen (2018). WS18.1 Waiting for lung transplant, manifold experiences: a literature review
Tove Godskesen, Ulrik Kihlbom (2017). "I Have a Lot of Pills in My Bag, You Know": Institutional Norms in the Provision of Hope in Phase I Clinical Cancer Trials.
Tove Godskesen (2016). Cancerpatienter i kliniska prövningar
Tove Godskesen, U Kihlbom, K Nordin, M Silén, P Nygren (2016). Differences in trial knowledge and motives for participation among cancer patients in phase 3 clinical trials.
Tove Godskesen, M G Hansson, P Nygren, K Nordin, U Kihlbom (2015). Hope for a cure and altruism are the main motives behind participation in phase 3 clinical cancer trials
Tove Godskesen (2015). Patients in Clinical Cancer Trials: Understanding, Motivation and Hope
Tove Godskesen, Peter Nygren, Karin Nordin, Mats Hansson, Ulrik Kihlbom (2013). Phase 1 clinical trials in end-stage cancer: patient understanding of trial premises and motives for participation

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 december 2022