Sara Eklöf

Högskolebiblioteket

Titel: Bibliotekarie

Telefon: 072-176 44 21

E-post: sara.eklof@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Stigbergsgatan 30

Arbetsområden

Ansvarig för bibliotekets forskarstöd, vilket bland annat innebär:

  • publiceringsfrågor, t.ex. hjälp vid val av publiceringskanal och frågor om publiceringsrabatter och open access
  • granskning, registrering, publicering av forskningspublikationer och studentuppsatser, samt handledning och stöd, i DiVA
  • bibliotekets kontaktperson för doktorander inför spikning av avhandling
  • handledning och stöd för forskare i informationssökning och vid genomförande av litteraturöversikter
  • handledning och stöd i referenshanteringsprogrammet EndNote
  • redaktionsmedlem för Marie Cederschiöld högskola arbetsrapportserie
  • arrangörsgruppsmedlem för seminarieserie om publiceringsetik, ett samarbete mellan Marie Cederschiöld högskola, Sophiahemmet högskola och respektive högskolebibliotek
  • webbredaktör för högskolans externa och interna webbsidor som rör bibliotekets forskarstöd och publiceringsprocessen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 juni 2024