Sara Eklöf

Högskolebiblioteket

Titel: Bibliotekarie

Telefon: 072-176 44 21

E-post: sara.eklof@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Stigbergsgatan 30

Arbetsområden

Ansvarig för bibliotekets forskarstöd.

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 december 2022