Olof Andersson

Kyrkomusikerutbildningen

Titel: Lektor, liturgisk orgel och improvisation

Telefon: 073-644 67 76

E-post: olof.andersson@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 441, 128 06 Sköndal
Besöksadress: Herbert Widmans väg 8

Utbildning

Solistdiplom i orgelspel 1984, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm.

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 augusti 2022