Maria Niinimaa

Institutionen för vårdvetenskap

Titel: Adjunkt, master examen

Telefon: 076-636 50 71

E-post: maria.niinimaa@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Folkungagatan 127


org.mozilla.javascript.Undefined@0

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 oktober 2022