Malin Eneslätt

Institutionen för vårdvetenskap

Titel: Post-doktoral forskare/post-doc

Telefon: 072-213 93 92

E-post: malin.eneslatt@mchs.se

Arbetsområde och bakgrund

Malin är i grunden legitimerad sjuksköterska och hennes forskningsområde berör i stort kommunikation kring svår sjukdom, döende och död. Just nu arbetar Malin som post-doktoral forskare i projektet Family Talk Intervention, där ett familjebaserat, psykosocialt stödprogram för barnfamiljer som drabbats av svår sjukdom utvärderas.

Malin har också en anställning som universitetslektor vid Luleå tekniska universitet.

Examen:
2021 Medicine doktor
2014 Magisterexamen i omvårdnad
2009 Legitimerad sjuksköterska, kandidatexamen i omvårdnad

PUBLIKATIONER

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 oktober 2023