Lars Trägårdh

Institutionen för civilsamhälle och religion

Titel: Professor

Telefon: 076-636 50 93

E-post: lars.tragardh@mchs.se

Adress: Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Erstagatan 1 N, 3 tr

Arbetsområde

Lars Trägårdh är historiker och har sedan 1970 mest varit bosatt i USA. Efter en tid som entreprenör inom datagrafikbranschen återvände han mot slutat av 1980-talet till de akademiska studierna. Han doktorerade 1993 i historia vid UC Berkeley efter flera års arkivforskning i Sverige och Tyskland. Efter sin disputation arbetade han under ett tiotal år som historieprofessor vid Barnard College, Columbia University. Han har även varit knuten till the Institute for the Study of Europe at Columbia University, I Sverige har han vid flera tillfällen tjänat som gästprofessor på Tema Barn vid Linköpings Universitet. Under ett antal år ledde han även tillsammans med Henrik Berggren ett HSFR finansierat forskningsprojekt på Södertörn Högskola, vilket resulterade i boken - Är svensken människa? Gemenskap och oberoende i det moderna Sverige (Norstedts 2006, pocket 2009).

På Marie Cedershiöld högskola leder Lars Trägårdh ett större forskningsprogram kring den sociala tillitens villkor och historiska rötter i Sverige. Han forskar också kring det svenska samhällskontraktet och den svenska nationella identiteten i en tid av ökad migration och mångfald. Han leder också ett forskningsprojekt kring filantropi och demokrati.

Han har också medverkat i den offentliga debatten i Sverige, dels genom återkommande framträdanden i radio och TV men framför allt via artiklar i svenska tidningar och tidskrifter som Dagens Nyheter, Axess och Sydvenskan där han stundtals skriver en återkommande krönika för om den intellektuella och politiska debatten i USA.

Lars Trägårdh fick Bräcke diakonis professur i modern historia med inriktning på det civila samhället och den svenska välfärdsstaten i ett jämförande perspektiv februari 2017.

Gå till Lars Trägårdhs hemsida.

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Lars Trägårdh (2022). Den moraliska stormakten invaderar folkhemmet
[Fulltext]
Lars Trägårdh (2021). Från folkrörelse till civilsamhälle: Staten och samhället i det moderna Sverige
Linnea Lundgren, Lars Trägårdh (2020). Det religiösa civilsamhället: en resurs eller ett hot?
Lars Trägårdh (2019). The crisis of the European Union: Opportunity or graveyard for a european civil society?
[Fulltext]
Lars Trägårdh (2018). Democracy in the Blood: How Nationalism Enabled a Project of Radical Individual Freedom in Sweden
Lars Trägårdh (2017). Om gapet mellan abstrakt och konkret tolerans
[Fulltext]
Lars Trägårdh (2017). On the gap between abstract and concrete tolerance
[Fulltext]
Lars Trägårdh (2016). Akut läge för Demokraterna: trots Trumps sammanbrott
[Fulltext]
Lars Trägårdh (2016). Civilsamhället centralt för integrationen
[Fulltext]
Lena Hjelm-Wallén, Olof Ruin, Lars Trägårdh, Tobias Baudin, Philip Botström, Michael Sohlman, Håkan, A. Bengtsson, Mats Wingborg, Bengt Säve-Söderbergh (2016). Dags att införa en modern typ av värnplikt
[Fulltext]
Lena Hjelm-Wallén, Olof Ruin, Lars Trägårdh, Tobias Baudin, Håkan A. Bengtsson, Jesper Bengtsson, Michael Sohlman, Göran Rosenberg, Bengt Säve-Söderbergh, Mats Wingborg (2016). Det behövs mer än värnplikt
[Fulltext]
Lars Trägårdh (2016). EU i valet mellan fördjupning och upplösning
[Fulltext]
Lars Trägårdh (2016). Liberalism à la Segerstedt
[Fulltext]
Lars Trägårdh (2016). MR-idealism i konflikt med folkopinionen
Lars Trägårdh (2016). Republikanerna: USA:s nya arbetarparti?
[Fulltext]
Lars Trägårdh (2016). Vilket pris vill vi betala?
[Fulltext]
Lars Trägårdh (2016). Värdet av egenansvar och samhällsförändring
[Fulltext]
Tobias Baudin, Håkan A Bengtsson, Ellinor Eriksson, Lena Hjelm-Wallén, Annelie Nordström, Olof Ruin, Michael Sohlman, Bengt Säve-Söderbergh, Lars Trägårdh (2015). ”Alla mellan 18 och 24 bör kallas till medborgartjänst”
[Fulltext]
Lars Trägårdh (2015). Ett val mellan två modeller för Sverige
[Fulltext]
Johan von Essen, Emilia Forssell, Magnus Karlsson, Lars Trägårdh (2015). Med kärlek till det oordnade
Johan von Essen, Magnus Karlsson, Lena Blomquist, Emilia Forssell, Lars Trägårdh (2015). Med kärlek till det oordnade
Lars Trägårdh (2014). Statist individualism: the Swedish theory of love and its Lutheran imprint
Nina Witoszek, Lars Trägårdh (2013). Afterword
Lars Trägårdh (2013). Associative democracy in the Swedish welfare state
Lars Trägårdh, Nina Witoszek, Bron Taylor (2013). Civil society in the age of monitory democracy
Lars Trägårdh, Per Selle, Lars Skov Henriksen, Hanna Hallin (2013). Civilsamhället klämt mellan stat och kapital: välfärd, mångfald, framtid
Lars Trägårdh, Susanne Wallman Lundåsen, Dag Wollebæk, Lars Svedberg (2013). Den svala svenska tilliten: Förutsättningar och utmaningar
Lars Trägårdh (2013). Herbert Tingstens sista dagar. Berättelsen om ett liv: Stridbar bejakare av moderniteten
[Fulltext]
Lars Trägårdh, Per Selle, Lars Skov Henriksen, Hanna Hallin (2013). Inledning: civilsamhället klämt mellan stat och kapital
Lars Trägårdh, Nina Witoszek (2013). Introduction
Susanne Wallman Lundåsen, Lars Trägårdh (2013). Social Trust and Religion in Sweden: Theological Belief vs. Social Organization;
Lars Trägårdh (2013). Statsindividualismen och civilsamhället
Lars Trägårdh (2013). The historical incubators of trust in Sweden: from the rule of blood to the rule of law
Lars Trägårdh, Lars Svedberg (2013). The iron law of rights: citizenship and individual empowerment in modern Sweden
Lars Trägårdh (2013). The Unwinding: An inner history of the new America: George Packer lyssnar på de många rösternas Amerika
[Fulltext]
Lars Trägårdh (2013). Utmaning: individens ställning i det framtida välfärdssamhället
Lars Trägårdh (2013). Wallenberg. Ett familjeimperium: Familjen som sjösatte den svenska modellen
[Fulltext]
Lars Trägårdh (2013). Why is the "new" swedish model attractive to both left and right?
Dag Wollebaek, Susanne Wallman Lundåsen, Lars Trägårdh (2012). Three Forms of Interpersonal Trust: Evidence from Swedish Municipalities
Lars Trägårdh (2011). Rethinking the Position of Civil Society in the Nordic Social Contract: Social Trust and Radical Individualism
Lars Trägårdh (2011). The mystery of a Pippi Longstocking economy: radical individualism in the land of social trust
Lars Trägårdh, Johan Vamstad (2010). Barnet som medborgare: En analys av förutsättningarna för att skapa ett index över barns medborgerliga och politiska rättigheter
[Fulltext]
Lars Trägårdh (2010). Commentary: Incentives and Conditions Shaping Civil Society
Lars Trägårdh (2010). Contested notions of civil society
Johan von Essen, Susanne Lundåsen, Lars Svedberg, Lars Trägårdh (2010). Det svenska civilsamhället: en introduktion
Lars Trägårdh (2010). Finanskrisen och frågan om människans natur
Lars Trägårdh (2010). Från folkrörelser till civilsamhälle: staten och samhället i det moderna Sverige
Henrik Berggren, Lars Trägårdh (2010). Pippi Longstocking: The autonomus child and the moral logic of the Swedish welfare state
Lars Trägårdh (2010). Rethinking the Nordic welfare state through a neo-Hegelian theory of state and civil society
Johan Vamstad, Lars Trägårdh (2010). Statens strukturerande makt:  om det svenska civilsamhällets ekonomiska och juridiska förutsättningar
Lars Trägårdh, Johan Vamstad (2009). Att ge eller beskattas: avdragsrätt för gåvor till ideell verksamhet i Sverige och andra länder
Lars Trägårdh (2009). Den dumme svensken och allemansrättens magi
Lars Trägårdh (2009). Tillit i det moderna Sverige: den dumme svensken och andra mysterier
Lars Trägårdh, Henrik Berggren (2009). Är svensken människa?: gemenskap och oberoende i det moderna Sverige
Lars Svedberg, Lars Trägårdh (2008). Det civila samhället, ungdomarna och välfärden
[Fulltext]
Lars Trägårdh (2008). Det civila samhällets karriär som vetenskapligt och politiskt begrepp i Sverige
[Fulltext]
Lars Trägårdh (2007). Democratic governance and the creation of social capital in Sweden: the discreet charm of governmental commissions
Lars Trägårdh (2007). Introduction
Lars Trägårdh (2007). State and civil society in Northern Europe: the Swedish model reconsidered
Lars Trägårdh (2007). The "civil society" debate in Sweden: the welfare state challenged
Bo Rothstein, Lars Trägårdh (2007). The state and civil society in a historical perspective: the Swedish case
Lars Svedberg, Lars Trägårdh (2007). Unga, civilsamhälle och välfärd
Lars Svedberg, Lars Trägårdh (2007). Ungdomar, civilsamhälle och välfärd
Lars Svedberg, Lars Trägårdh (2006). Det civila samhället som forskningsfält: nya avhandlingar i ett nytt sekel
Lars Trägårdh (2006). Från SSU:s folkrörelser till Timbros civilsamhälle
Lars Svedberg, Lars Trägårdh (2006). Introduktion
Lars Trägårdh (2006). Minority Rights and Local Self-government: Swedish Democratic Governance in the Age of Rights Talk
Lars Trägårdh (2004). After national democracy: rights, law and power in America and the new Europe
Lars Trägårdh (2004). Introduction
Lars Trägårdh, Michael Delli Carpini (2004). The juridification of politics in the Uniterd States and Europe: historical roots, contemporary debates and future prospects
Lars Trägårdh (2002). Crisis and the politics of National Community: Germany and Sweden, 1933-2000
Nina Witoszek, Lars Trägårdh (2002). Culture and crisis: the case of Germany and Sweden
Lars Trägårdh (2002). Sweden and the EU: welfare state nationalism and the spectre of "Europe"
Lars Trägårdh (2000). Utopin om den sociala ekonomin
[Fulltext]
Lars Trägårdh (1999). Bemäktiga individerna: om domstolarna, lagen och de individuella rättigheterna i Sverige
Lars Trägårdh (1999). Det civila samhället som analytiskt begrepp och politisk slogan
Lars Trägårdh (1999). Patientmakt i Sverige, USA och Holland: individuella kontra sociala rättigheter

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 augusti 2022