Josefine Agius

Institutionen för vårdvetenskap

Titel: Forskningsassistent

Telefon: 0721-891 954

E-post: josefine.agius@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Folkungagatan 127

Arbetsområden

ARBETSOMRÅDEN

Josefine är forskningsassistent/projektkoordinator vid Institutionen för vårdvetenskap. Hennes arbete fokuserar på våldsprevention och att främja jämställdhet och inkludering för hemlösa och våldsutsatta kvinnor.

AKADEMISKA MERITER

Kandidatexamen i Freds- och utvecklingsstudier med särskild inriktning på Freds- och konfliktsforskning, Uppsala universitet.
Kurser i Genusvetenskap, Uppsala universitet.
Mäns våld mot kvinnor, Uppsala universitet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 februari 2022