Joanna Kåredal

Institutionen för vårdvetenskap

Titel: Adjunkt, prefektstöd

Telefon: 072-503 61 29

E-post: joanna.karedal@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Folkungagatan 127 

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 februari 2023