Ingrid Thermaenius

Institutionen för vårdvetenskap

Titel: Doktorand

Telefon: 072-190 10 53

E-post: ingrid.thermaenius@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 111 89, 100 61 Stockholm

Arbetsområde och bakgrund

Ingrid är doktorand vid högskolan sedan april 2022 inom forskarutbildningsämnet palliativ vård. Ingrid skriver sin avhandling inom ramen för ett forskningsprojekt som berör familjer där det finns svår sjukdom. Det handlar om att inom klinisk praktik implementera och utvärdera effekt av ett familjebaserat stödprogram till familjer där en förälder eller ett barn är drabbat av svår sjukdom.

EXAMEN

Socionomexamen 2011
Hälso- och sjukvårdskurator 2016
Legitimerad hälso- och sjukvårdskurator 2021
Magisterexamen socialt arbete 2021

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 juni 2024