Ing-Britt Rydeman

Institutionen för vårdvetenskap

Titel: Lektor, med. dr

Telefon: 076-636 50 23

E-post: ing-britt.rydeman@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Folkungagatan 127


Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 juni 2024