Hannes Rolf

Institutionen för civilsamhälle och religion

Titel: Postdoktor i samhällsbyggnad (historia)

Telefon: 076-636 51 33

E-post: hannes.rolf@mchs.se

Adress: Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Stigbergsgatan 30

Arbetsområde

Hannes är historiker, disputerad inom forskningsområdet Människan i välfärdssamhället och hans forskning fokuserar främst på skärningspunkten mellan sociala rörelser och intresseorganisationer och dessas agerande som kravställande aktörer. Hans avhandling var en studie av hyresgäströrelsens framväxt fram till andra världskriget. Han undersökte särskilt hur framväxten av hyresgästorganisationer och en konfliktrepertoar förändrade maktförhållandena på hyresmarknaden och i förlängningen bidrog till den internationellt sett unika ställning som partsorganisationerna har haft på den svenska hyresmarknaden.

Utöver forskningen handleder Hannes och undervisar på grund- och avancerad nivå.

Hannes är affilierad till Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF), Uppsala Universitet.

Examen
Fil. Dr i social välfärd med inriktning mot civilsamhället, Ersta Sköndal Bräcke högskola 2020
Filosofie masterexamen i historia, Stockholms universitet 2015
Gymnasielärarexamen, Lärarhögskolan i Stockholm 2007

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 augusti 2022