Eva Kjellman

Avdelningen för verksamhetsstöd

Titel: Handläggare

Telefon: 076-636 50 64

E-post: eva.kjellman@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Diakonivägen 10 A

Arbetsområden

Handläggare vid högskolans enhet för utbildningsstöd samt S:t Lukas utbildningsinstitut.

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 december 2021