Elena Martinez Conde

Institutionen för socialvetenskap

Titel: Adjunkt

Telefon: 076-636 51 48

E-post: elena.martinez-conde@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Folkungagatan 127

Bakgrund och undervisning

BAKGRUND

Elena Martinez-Conde är socionom och har även en fil.kand i genusvetenskap med pedagogik som breddningsämne. Innan arbetet som socionom har Elena arbetat inom förskolan och i ledningsgrupp för förskolor, där ansvaret framförallt fokuserade på handledning i demokrati- och jämlikhetsfrågor samt pedagogiska frågor. Efter socionomexamen har Elena arbetat inom socialtjänsten med barn, ungdomar och deras familjer. Först som utredande socialsekreterare och sedan som familjebehandlare.

UNDERVISNING

Elena började att undervisa på högskolan inom utredningsmetodik parallellt med arbetet som socialsekreterare och familjebehandlare. Fr.o.m. april 2020 har Elena arbetat heltid på högskolan och undervisat samt varit kurs- och delkursansvarig på flera terminer. Elena är också PPU-lärare. Inom ramen för uppdraget som undervisande adjunkt på högskolan har Elena undervisning och ansvar för kurser inom socialt utredningsarbete, samtalsmetodik och verksamhetsförlagd utbildning. Fr.o.m. hösten 2021 kommer Elena också att vara ansvarig för det studiesociala stödet på högskolan. I det arbetet ingår att stödja studenter enskilt och på gruppnivå och ibland vara en länk för studenter till vidare stödfunktioner inom eller utanför högskolan.

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 maj 2023