Bodil Holmberg

Institutionen för vårdvetenskap

Titel: Lektor, filosofie doktor i palliativ vård

Telefon: 076-636 51 35

E-post: bodil.holmberg@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Folkungagatan 127

Arbetsområde

Bodils specifika intresseområde rör palliativ vård för äldre personer på vård- och omsorgsboende. I sitt avhandlingsprojekt undersökte hon fenomenet assisterad kroppslig omvårdnad i livets slut på vård- och omsorgsboende utifrån äldres, undersköterskors och anhörigas perspektiv. Fynden förtydligade undersköterskors arbete och synliggjorde anhörigas bidrag, men visade också att äldre personer värnar sitt självbestämmande och gör vad de kan så länge det går. De är inte passiva mottagare, vilket gör den kroppsliga omvårdnaden till en assistans när kroppen inte längre räcker till.

Examina
Sjuksköterska 2001
Magister i vårdvetenskap med inriktning mot palliativ vård 2014
Filosofie doktor i palliativ vård 2020

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 december 2021