Bodil Holmberg

Institutionen för vårdvetenskap

Titel: Lektor, filosofie doktor i palliativ vård

Telefon: 076-636 51 35

E-post: bodil.holmberg@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Folkungagatan 127

Arbetsområde

Bodils specifika intresseområde rör palliativ vård för äldre personer på vård- och omsorgsboende. I sitt avhandlingsprojekt undersökte hon fenomenet assisterad kroppslig omvårdnad i livets slut på vård- och omsorgsboende utifrån äldres, undersköterskors och anhörigas perspektiv. Fynden förtydligade undersköterskors arbete och synliggjorde anhörigas bidrag, men visade också att äldre personer värnar sitt självbestämmande och gör vad de kan så länge det går. De är inte passiva mottagare, vilket gör den kroppsliga omvårdnaden till en assistans när kroppen inte längre räcker till.

Examina
Sjuksköterska 2001
Magister i vårdvetenskap med inriktning mot palliativ vård 2014
Filosofie doktor i palliativ vård 2020

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Bodil Holmberg, Tove Godskesen (2022). Barriers to and facilitators of ethical encounters at the end of life in a nursing home: An ethnographic study
Jane Österlind, Ingela Henoch, Britt-Marie Ternestedt, Bodil Holmberg, Ramona Schenell, Birgitta Andershed (2022). De 6 S:n: en modell för personcentrerad palliativ vård
Ingela Henoch, Jane Österlind, Bodil Holmberg, Ramona Schenell (2022). De 6 S:n: Personcentrerad palliativ vård för alla åldrar
Bodil Holmberg, Tove Godskesen (2022). Dignity in bodily care at the end of life in a nursing home: An ethnographic study
Johan Sundelöf, Christina Melin Johansson, Bodil Holmberg, David Thurfjäll, Valerie DeMarinis (2022). H.O.P.E: Ett frågeformulär på svenska för att identifiera religiösa, andliga och existentiella behov (nr 69)
Bodil Holmberg (2021). Self-determination when the body fails: Views on assisted bodily care at the end of life in a nursing home
Bodil Holmberg, Ingrid Hellström, Jane Österlind (2020). Elements of assisted bodily care: Ethical aspects
Bodil Holmberg (2020). När kroppen inte räcker till: Assisterad kroppslig omvårdnad i livets slut på vård- och omsorgsboende
[Fulltext]
Bodil Holmberg, Ingrid Hellström, Astrid Norberg, Jane Österlind (2019). Assenting to exposedness: meanings of receiving assisted bodily care in a nursing home as narrated by older persons.
Bodil Holmberg, Ingrid Hellström, Astrid Norberg, Jane Österlind (2019). Assenting to exposedness: meanings of receiving assisted bodily care (RABC) in a nursing home as narrated by older persons
Bodil Holmberg, Ingrid Hellström, Jane Österlind (2019). Being a spectator in ambiguity: Family members' perceptions of assisted bodily care in a nursing home
Bodil Holmberg, Ingrid Hellström, Jane Österlind (2019). End-of-life care in a nursing home: Assistant nurses' perspectives
Bodil Holmberg, Ingrid Hellström, Jane Österlind (2017). Being a companion at a natural pathway towards death
array
Bodil Holmberg (2013). Undersköterskors erfarenheter av att ge omvårdnad till äldre personer under livets sista tid på särskilt boende
[Fulltext]

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 december 2021