Anna Henriksson

Avdelningen för verksamhetsstöd

Titel: Studiehandläggare

Telefon: 076-636 50 32

E-post: anna.henriksson@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Stigbergsgatan 30

Arbetsområden

Handläggare vid högskolans enhet för utbildningsstöd.

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 december 2021