Anke Mollema

Avdelningen för verksamhetsstöd

Titel: Handläggare

Telefon: 076-636 51 41

E-post: anke.mollema@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Stigbergsgatan 30

Arbetsområden

Studiehandläggare vid Funktionen för utbildningsstöd.

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 februari 2022