Porträttbild på Alf-Roger Kihlstenius

Alf-Roger Kihlstenius

Avdelningen för verksamhetsstöd

Titel: Studieadministrativ samordnare

Telefon: 076-893 10 02

E-post: alf-roger.kihlstenius@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Stigbergsgatan 30


org.mozilla.javascript.Undefined@0

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 mars 2022