Eventdatum: 2023-11-27

Strävan efter sanning - Kväll på Ersta

Vetenskapens teori och praktik

Välkomna till en kväll med Bengt Kristensson Uggla,professor i filosofi, kultur och företagsledning vid Åbo Akademi. Bengt kommer tala med utgångspunkt i sin bok En strävan efter sanning: vetenskapens teori och praktik.

Trots den ”sanningsfetischism” som präglar samtiden, så är sanningen inget man äger, utan något som man söker och strävar efter. Ständigt. De tvärsäkra rösterna som gör anspråk på att äga sanningen är i själva verket något djupt oakademiskt och ett hot mot vetenskapens sanningssträvan.

För att möta denna problematik menar Bengt att vi skulle behöva diskutera – och korrigera – begreppet evidens, men också fokusera mera på de tolkningslaboratorier som bär upp det vetenskapliga projektet.

Marie Cederschiöld högskola uppdragsutbildning öppnar upp högskolan flera gånger per termin, för spännande föreläsningar som kan kopplas till familjeterapeutiskt socialt arbete och psykoterapi.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 oktober 2023