Eventdatum: 2023-11-30

Den inre handledaren - öppen föreläsning

En fördjupningsdag om handledning som öppen föreläsning den 30 november

En dag med fokus på hur du som handledare kan vara till hjälp för dig själv i din handledarroll. Föreläsningen är ett samarbete mellan Marie Cederschiöld högskola och Förbundet S:t Lukas där du får lära dig hur den sjuögda modellen kan ge nya perspektiv på ett handledningsärende. Vi lyfter även fram det egna förhållningssättet som handledare och inre samspelsmodeller genom anknytningsteori. Genom föreläsningar med olika perspektiv, reflektioner och erfarenhetsutbyte får du ytterligare kunskap om handledningskonsten.

Marie Cederschiöld högskola uppdragsutbildning öppnar upp högskolan flera gånger per termin, för spännande föreläsningar som kan kopplas till familjeterapeutiskt socialt arbete och psykoterapi.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 oktober 2023