Eventdatum: 2023-06-09

Sista anmälningsdag till uppdragsutbildningar med start i augusti och september

På Marie Cederschiöld högskola erbjuder vi vidareutbildning och kompetensutveckling med akademisk inriktning inom socialvetenskap, vårdvetenskap, psykoterapi, teologi och kyrkomusik. För anställda inom företag, myndigheter och organisationer samt yrkesverksamma inom vård- och omsorgsområdet.

Till utbildningarna som startar i augusti och september 2023 är sista anmälningsdag den 9 juni. Läs mer och anmäl dig på: Aktuella Våra utbildningar - Marie Cederschiöld högskola (mchs.se)

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 april 2023