Eventdatum: 2023-07-27

Antagningsbesked andra urvalet

Den 27 juli kommer antagningsbesked efter det andra urvalet. Om du har blivit antagen och vill ha din plats eller vill stå kvar som reserv behöver du inte svara på det andra antagningsbeskedet.

I antagningsbeskedet ser du om du är antagen, reservplacerad eller struken efter det andra urvalet. Om du har blivit antagen till en eller flera utbildningar (du kan som mest läsa 45 hp per termin), så har de utbildningar du satt längre ner i din anmälan strukits. Det kan också gälla utbildningar som du var antagen till i det första urvalet. Om du inte svarade på det erbjudande om plats som du fick i det första antagningsbeskedet med svarskrav, kommer du nu att vara struken till alla utbildningar.

Läs mer på antagning.se.

Har du sökt utbildning hos oss och har frågor om din ansökan, kontakta studiehandläggarna på utbildningsstod@mch.se.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 april 2023