Eventdatum: 2023-02-16

Marie Cederschiöld-dagarna 2023

Etiska förhållningssätt och samskapande inom vård och omsorg. Tillsammans uppmärksammar och diskuterar vi aktuella teman och frågor med hjälp av forskning, professionell erfarenhet och ett användarperspektiv.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 januari 2023