Eventdatum: 2022-12-14

Seminarium: Engagemangets gestaltningar - insatser i och utanför civilsamhället

Äntligen kommer en diger forskningsgenomgång om svenskarnas engagemang som samlar ihop den kunskap vi har om ideellt arbete och informella insatser, om givande och politisk deltagande. Detta vill vi berätta om i ett seminarium där det också finns utrymme att fundera och ställa frågor.

Boken Engagemangets gestaltningar är skriven av ett antal forskare som under lång tid studerat området. Den sammanhållna antologin bygger på ett stort material från ett antal befolkningsundersökningar. Den långa tidsserien är unik och beskriver på vilka sätt människor är engagerade både i traditionella organisationer, på internet och i sociala medier men också på egen hand. Dessutom presenteras en särskild studie av människor med utländsk bakgrund samt en studie av människor som aldrig varit engagerade ideellt.

Vid seminariet får man veta lite mer om varför människor i Sverige i så unikt hög grad varit engagerade men också fortsätter att vara det, trots allt tal om motsatsen. Erik Sjöstrand, verksamhetschef på Ideell Arena modererar seminariet. Därefter kommer forskarna som har bidragit med kapitel till boken att reflektera kring sina resultat:

  • Anders Kassman talar om engagemang hos minoriteter med utländsk bakgrund
  • Susanne Wallman Lundåsen talar om ideellt arbete och politiskt engagemang
  • Lars Svedberg talar om vilka de är som aldrig varit engagerade och varför
  • Johan von Essen och Lars Svedberg avrundar med att betona några avgörande resultat och diskuterar vilka teoretiska och empiriska slutsatser som kan dras

Arrangörer: Marie Cederschiöld högskola och Ideell Arena i samarbete med Studentlitteratur.

Datum: Onsdag 14 december
Klockan: 15.00-16.30
Plats: Sal 3 på första våningen, Stigbergsgatan 30, Stockholm

Mycket välkomna!

Vi bjuder på kaffe, kaka och frukt mellan kl. 14.30-15.00.
Seminariet startar kl. 15.00 och varar till kl. 16.30.

Det är inte längre möjligt att anmäla sig.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 november 2022