Eventdatum: 2022-10-12

Seminarium: Förhållandet mellan medborgerligt engagemang och politik

Välkommen till ett seminarium om samspelet mellan medborgerligt engagemang och institutionaliserad politik i en tid då många samhällen blir alltmer fragmentiserade och konfliktfyllda. Hur påverkas demokratin när organisationer och praktiker som fungerat som förmedlande institutioner mellan medborgarnas engagemang och den institutionaliserade politiken får allt mindre betydelse?

Seminariet äger rum den 12 oktober kl. 15.00-18.00 i Aulan på Campus Ersta och arrangeras av Centrum för Civilsamhällesforskning.

Seminariet ingår i arbetet med en internationell antologi om det medborgerliga engagemangets politiska betydelse.
Redaktörer för antologin är professor Adalbert Evers, Heidelberg universitet och professor Johan von Essen, Marie Cederschiöld högskola.
Dessutom bidrar nedanstående akademiker med kapitel till antologin, de flesta av dem kommer också medverka i seminariet.

 • Paul Dekker, Tilburg University
 • Anna Domaradzka, University of Warsaw
 • Nina Eliasoph, University of Southern California
 • Lesley Hustinx, Ghent University
 • Bernard Enjolras, Institute for Social Research, Oslo
 • Benjamin Ewert, Fulda University of Applied Sciences
 • Ane Grubb, Aalborg University
 • Håkan Johansson, Lund University
 • Claus Leggewie, Justus Liebig University, Giessen
 • Michael Meyer, Wirtschaftsuniversität, Wien
 • Szabó Máté, Elte University, Budapest
 • Lars Trägårdh, Marie Cederschiöld University College, Stockholm
 • Emilija Tudzarovska, Czech Academy of Sciences, Institute of Sociology, Prague

Seminariet av en mottagning med dryck och lättare förtäring för alla seminariedeltagare. Varje anmälan gäller endast en person.

Välkommen!
Adalbert Evers och Johan von Essen

Datum: Onsdag 12 oktober kl, 15.00-18.00
Plats: Aulan, Marie Cederschiöld högskola, Stigbergsgatan 30

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 oktober 2022