Eventdatum: 2022-12-22

Antagningsbesked andra urvalet

Den 22 december kommer antagningsbesked efter det andra urvalet. Om du har blivit antagen och vill ha din plats eller vill stå kvar som reserv behöver du inte svara på det andra antagningsbeskedet.

Om du nu blivit antagen till en utbildning, har de utbildningar du satt längre ner i din anmälan strukits. Det gäller också de utbildningar du kan ha varit antagen till i det första urvalet. Om du inte svarade på det erbjudande om plats som du fick i det första antagningsbeskedet med svarskrav, kommer du nu att vara struken till alla utbildningar.

Kom ihåg att läsa dina mejl, där får du information om upprop och registrering. Mer information för dig som antagits hittar du här.  Svaren på många av dina frågor hittar du här. 

Har du frågor, kontakta studiehandläggarna på utbildningsstod@mch.se.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 oktober 2022