Kväll på Ersta. Bild på högskolan.

Eventdatum: 2022-10-19

Kväll på Ersta - öppen föreläsning

Kväll på Ersta hålls med jämna mellanrum på högskolan kvällstid. Det är öppna intressanta kvällsföreläsningar som kan kopplas till familjeterapeutiskt socialt arbete och psykoterapi. Föreläsningarna följs av ett samtal där Görel Fred intervjuar den eller de som föreläst. Kvällarna inleds med mingel, bubbel och någonting lätt att äta.

Onsdag den 19 oktober föreläser Sandra McGinn och Maria Sköld om samtalsmetoden Hela Barn. Hela Barn är en samtalsmetod som fokuserar på hur föräldrar samtalar med varandra om det som rör barnen. Det handlar om att skapa trygghet i samtalsrummet genom att med hjälp av olika verktyg stärka strukturen och sänka volymen. Även om inte barnen finns med i rummet när vi träffar föräldrar så är det hela tiden dem vi fokuserar på. Vi använder oss av bilder på barnen och mentaliserande övningar som syftar till att föräldrarna ska få barnens utsatthet i magen för att använda den kraften till att bryta och ändra sina destruktiva kommunikationsmönster.

Föreläsare:
Sandra McGinn, socionom och familjeterapeut som arbetar som utredare av stadsövergripande sociala frågor vid Socialförvaltningen i Stockholms stad 
Maria Sköld, socionom och familjeterapeut som arbetar som familjebehandlare, nätverksledare och utbildare inom Botkyrka kommun.

Moderator: Görel Fred, socionom, leg. psykoterapeut, handledare samt kursansvarig för högskolans grundläggande psykoterapiutbildning med familjeterapeutisk inriktning.

Läs mer och anmäl dig här.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 oktober 2022