Eventdatum: 2022-12-02

Seminarium: Forskning om funktionshinder

Inom Marie Cederschiöld högskola pågår forskningsprogrammet MOD som ska bidra med kunskaper som ökar den sociala inkluderingen och delaktigheten i samhället för personer med funktionsnedsättning.

Den 2 december hålls ett seminarium om aktuell forskning inom området. Välkommen att uppmärksamma den internationella funktionshinderdagen 2022 tillsammans med oss.

Program:

  • Presentation av det femåriga forskningsprogrammet MOD, (Människovärde och delaktighet – om villkor och rättigheter för personer med funktionsnedsättning) som i år startat på Marie Cederschiöld högskola. Professor Magnus Tideman berättar om några pågående forskningsprojekt.
  • Fika
  • Funktionalitet i den föränderliga svenska välfärdsstaten. Ny och viktig forskning inom funktionshinderområdet presenteras av Christine Bylund, filosofie doktor i etnologi vid Umeå universitet.
    Välfärdsstatligt stöd har gjort det möjligt för personer med normbrytande funktionalitet att leva i relationer och bilda familj, men sedan 2009 har åtstramningspolitik präglat tillgången på stöd enligt LSS och SoL. Det har stor inverkan på nära relationer och riskerar att göra personer med normbrytande funktionalitet beroende av sina familjemedlemmar och vänner. Vid seminariet diskuteras funktionalitet, den föränderliga välfärdsstaten och enskilda personers begär och relationer: Vem kan ha en relation? Med vem? Och på vilket sätt?

Datum: Fredagen den 2 december
Tid: 13.15-15.30
Plats: A7 Posthuset, Vasagatan 28 Stockholm
Sal: Palmsalen

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 november 2022